น้องเทียน หัดเขียนตัวเลข

Mar 3rd, 2011

พ่อแม่ คือ ครูคนแรกของลูก

น้องเทียนอนุบาล 1 แล้ว ยังเขียนเลขได้แค่ 0 กับ 1  แม่เลยต้องเป็นครูจำเป็น
ซื้อแบบหัดเขียนเส้นประมาให้น้องเทียน  ก็ได้ผลนิดหน่อย ไม่น่าพอใจ
แม่ลองจับมือเขียน  ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ก็เลยเปลี่ยนใหม่ ให้น้องเทียนเขียนแบบ
ไม่มีเส้นประ มีตัวอย่างให้ดู  แล้วเขียนตาม  น้องเทียนทำได้  ถึงตัวเลขของลูกจะเบี้ยวไปบ้าง แต่แม่ก็รู้ว่าลูกได้พยายามแล้ว เก่งมากลูกรัก เรามาพยายามด้วยกันนะคะ ปิดเทอมนี้
ลูกแม่ต้องเขียนเลข 1-30 ให้ได้นะคะ

น้องเทียนเรียนเลข

No comments yet.