น้องเทียนใส่ชุดไทย

Nov 16th, 2012

ที่โรงเรียนมีกิจกรรมการละเล่นเด็กไทย ใ้ห้เด็กๆใส่ชุดพื้นเมือง หรือชุดไทยมาร่วมกิจกรรม
แม่เลยให้เทียนใส่ชุดกุมารทองไป  ลูกชอบมาก ตื่นเต้นที่จะไปโรงเรียน อยากเอาชุดไปอวดเพื่อน
เล่นให้สนุกไปเลยนะลูก

 

น้องเทียนใส่ชุดไทย

  1. nattawuttochim
    Jul 14th, 2013 at 19:43
    Reply | Quote | #1

    น่ารัก