Archives

Archive for the ‘วัคซีนน่ารู้’ Category

วัคซีนอีสุกอีใส…
ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์จริงหรือ

เนื่องจากโรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่มีอาการไม่รุนแรงโดยเฉพาะในเด็กประกอบกับวัคซีนอีสุกอีใสมีราคาแพง ปัจจุบันจึงจัดเป็นวัคซีนเผื่อเลือก สามารถฉีดได้ในเด็กอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป แพทย์บางคนแนะนำให้ฉีดในเด็กโตเพื่อให้มีโอกาสติดเชื้อตามธรรมชาติก่อน ซึ่งจะเป็นการประหยัดและทำให้เกิดภูมิคุ้มกันนานตลอดชีวิต

วัคซีนอีสุกอีใสมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ร้อยละ 95-99 มีความปลอดภัยสูง และช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคงูสวัดอีกด้วย ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสเป็นโรคได้ แต่อาการของโรคทั้งไข้และจำนวนตุ่มที่เกิดมักไม่รุนแรง

Mar 19th, 2009 | Filed under วัคซีนน่ารู้